20 December 2018

Ons Doel

Dit jaar organiseren wij weer het glazenhuis. Dit evenement vindt plaats op het Mill Hillcollege in Goirle. Zoals ieder jaar zamelen wij geld in voor verschillende goede doelen zowel extern als lokaal.

We hebben dit jaar 2 goede doelen uitgekozen waar onze inzameling heen gaat. Een lokaal doel genaamt Gelden vûr helden.

Doelstelling Stichting Gelden vûr Helden: Het inzamelen van gelden voor de financiering van sport, cultuur en maatschappelijke projecten in de gemeente Goirle, om zo de sport, cultuur en maatschappelijke projecten in Goirle te promoten en onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek te brengen door: het in samenwerking met lokale ondernemers, jaarlijks organiseren van een dorpsfeest in de gemeente Goirle; het opzetten van projecten, acties en het organiseren van activiteiten om het hiervoor in lid 1 omschreven doel te bereiken; het onder de aandacht brengen van de inwoners van de gemeente Goirle middels eigen- en lokale mediakanalen van de te ondersteunen projecten, zowel op financieel als materieel niveau.

We halen ook geld op voor de Milton Peters School in St. Maarten. Deze gaat het geld gebruiken voor nieuw school materiaal.